Overzicht vragen

50 vragen verzameld in 20 jaar expertise

VRAAG EN ANTWOORD
Filter de vragen op zoekwoorden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Heeft het nut om een systeem rond budgetten in onze KMO in te voeren?

Er zijn een aantal voordelen van het opstellen en volgen van een budget:

 • Het helpt u om uw financiële doelen te bepalen en om te werken aan het behalen hiervan.
 • Het geeft u inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zodat u beter kunt begrijpen hoe het geld gespendeerd wordt. Zo kan u inzicht krijgen in welke uitgaves ook werkelijk (en in welke mate) rendabel zijn.
 • Het laat u toe om gedeeltelijke onafhankelijkheid te bieden aan bepaalde functies in uw bedrijf: zij kunnen, binnen het kader van hun eigen verantwoordelijkheid en met inachtname van bepaalde regels, zelf beslissen over de invulling van een budget. Zij nemen dan ook de verantwoordelijk op om de vooropgestelde doelen verbonden aan dit budget te halen. Dit wordt frequent toegepast in een Profit & Loss afdeling.
 • Het kan u helpen om beter te anticiperen op toekomstige uitgaven en om financiële tegenvallers op te vangen. Zorg er dan ook voor dat deze cijfers duidelijk en continu leesbaar zijn in een duidelijke rapportering of KPI dashboard. Probeer de cijfers dan ook niet enkel puur boekhoudkundig, maar vooral zakelijk te bekijken.
 • Het kan u helpen om te bepalen waar u kunt bezuinigen om geld te besparen. Uitgaves met weinig return, direct of indirect, komen dan automatisch bovendrijven.
Zijn wij niet te klein als bedrijf om een “strategie” op te bouwen?

Een aantal voordelen van het documenteren en uitvoeren van een strategie, ook voor kleine ondernemingen, zijn:

 • Het helpt u om gerichte doelen te stellen en te werken aan het behalen hiervan.
 • Het geeft u en uw medewerkers een duidelijke richting en bepaalt hoe u wilt groeien en ontwikkelen.
 • Het kan u helpen om beter te concurreren in uw markt en om uw concurrentiepositie te versterken.
 • Het kan u helpen om beter te anticiperen op veranderende marktomstandigheden en om snel op te kunnen schalen als dit nodig is.

Als u wilt beginnen met het opstellen en uitvoeren van een strategie, zijn hier een aantal stappen die u kunt volgen:

 • Bepaal uw doelen: Wat wilt u bereiken met uw bedrijf? Wilt u groeien, uw marktaandeel verhogen of uw winst maximaliseren? Het is belangrijk om duidelijke doelen te stellen om te bepalen hoe u uw strategie moet opstellen.
 • Analyseer uw markt en uw concurrenten: Zoek naar informatie over uw markt, uw doelgroep en uw concurrenten om te begrijpen wat er speelt en hoe u zich kunt onderscheiden.
 • Bepaal uw unieke verkoopargumenten: Wat maakt uw bedrijf uniek en waarom zouden klanten voor u kiezen in plaats van voor een concurrent? Zoek naar manieren om uw unieke verkoopargumenten te benadrukken in uw strategie.
 • Stel uw actieplan op: Zet uw doelen, marktanalyse en unieke verkoopargumenten om in concreet actieplan. Dit actieplan moet stap-voor-stap beschrijven wat u moet doen om uw strategie uit te voeren.
 • Voer uw actieplan uit: Zet uw actieplan in gang en blijf bijstellen en aanpassen waar nodig om ervoor te zorgen dat u op koers blijft om uw doelen te behalen.
Moeten wij als KMO aan operational excellence doen?

Er zijn een aantal factoren die kunnen bepalen of operational excellence voor uw KMO nuttig zou kunnen zijn:

 • De omvang en het type van je bedrijf: Als je een kleine of middelgrote onderneming hebt met een complexe productieproces, kan het zinvol zijn om aan operational excellence te doen om te profiteren van de efficiëntie- en kostenvoordelen.
 • De marktomstandigheden: Als je concurreert in een markt met een hoge prijsconcurrentie of een sterk wisselende vraag, kan het helpen om uw operationele processen te verbeteren om beter te kunnen inspelen op de veranderende behoeften van je klanten.
 • De cultuur van uw bedrijf: Als uw bedrijf al een cultuur van continue verbetering heeft, kan het gemakkelijker zijn om operational excellence te implementeren. Als dit niet het geval is, kan het moeilijker zijn om werknemers te overtuigen van de waarde ervan en kan het langer duren om resultaten te zien; zorg er dan voor dat je Change Management als een proces gebruikt als kapstok om de verandering te begeleiden.
Wat is het verschil tussen een evaluatie- en een functioneringsgesprek?

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen een evaluatiegesprek en een functioneringsgesprek:

 • Doel: Zoals eerder vermeld, heeft een evaluatiegesprek als doel om de prestaties van een werknemer te beoordelen, terwijl het doel van een functioneringsgesprek is om te bespreken hoe de werknemer zich kan ontwikkelen en beter kan functioneren op de werkplek.
 • Timing: Evaluatiegesprekken worden meestal eenmaal per jaar gehouden, terwijl functioneringsgesprekken meestal periodiek worden gehouden, bijvoorbeeld eens per kwartaal of eens per half jaar.
 • Deelnemers: Bij een evaluatiegesprek nemen meestal alleen de werknemer en de leidinggevende deel, terwijl bij een functioneringsgesprek ook HR of andere relevante partijen kunnen deelnemen.
 • Documentatie: Bij een evaluatiegesprek wordt meestal een formeel document opgesteld met de resultaten van het gesprek, terwijl bij een functioneringsgesprek meestal alleen aantekeningen worden gemaakt.
We overwegen een WCO. Kan ons dat redden van een faillissement?

Of een WCO ervoor kan zorgen dat een bedrijf gered wordt van een faillissement, hangt af van de omstandigheden van het bedrijf en de oorzaken van de financiële moeilijkheden. In sommige gevallen van bv een onverwachte samenloop van omstandigheden, kan een WCO helpen om het bedrijf te redden. Is de oorzaak structureel en biedt een operationele herstructurering geen soelaas, dan blijkt vaak dat een faillissement onvermijdelijk is.

Het is belangrijk om te onthouden dat een WCO geen garantie is dat het bedrijf gered kan worden. Het is daarom belangrijk om tijdig actie te ondernemen als je merkt dat je bedrijf in (financiële) moeilijkheden komt. Zoek professioneel advies en onderzoek of een WCO een passende oplossing kan zijn. Hiervoor heb je typisch 3 profielen nodig: een gespecialiseerde advocaat, een accountant-fiscalist en een organisatie-begeleider/crisis manager die je bedrijf operationeel door de WCO kan trekken.

Hoe eerder je handelt, hoe groter de kans is dat je het bedrijf kunt redden.

Vergeet ook niet dat een moeilijke situatie voor je bedrijf zich soms onverwacht kan manifesteren. Een goede strategie & organisatie opzetten en pro-actief rekening houden moeilijke tijden (en niet enkel financieel!) wordt te vaak ingoede tijden opzij geschoven als "nu even niet".

Hoe weten we zeker dat we de juiste persoon aanwerven?
 • Stel duidelijke eisen: Zorg ervoor dat je duidelijke eisen hebt voor de vacature en dat deze in de vacaturetekst vermeld staan. Dit kan helpen om de juiste kandidaten aan te trekken en ongeschikte kandidaten af te schrikken.
 • Maak gebruik van meerdere selectiemethoden: Door gebruik te maken van verschillende selectiemethoden, zoals cv-screening, telefonische screening, online tests en face-to-face gesprekken, kun je een goed beeld krijgen van de kandidaten en hun vaardigheden.  
 • Voer referentiechecks uit: Vraag om referenties van de kandidaten en neem contact op met deze referenties om meer te weten te komen over de werkervaring en vaardigheden van de kandidaten. Vaak staan de vorige werkgevers je met plezier te woord, en wie weet komt er nog een andere opportuniteit uit voort…
 • Praat over een “proefperiode”: Als het mogelijk is, bied dan een proefperiode aan om de kandidaat in het echt te zien werken en te zien of hij/zij geschikt is voor de functie. Hoewel deze op zich juridisch niet meer bestaan, kan je wel in een initiële periode een lager loon overeenkomen zodanig dat de opzegvergoeding draaglijker is voor je bedrijf. Belangrijk bij zo’n afspraak is dat je daarover transparant communiceert met de (potentiële) medewerker, bij akkoord van hem of haar daarna je woord houdt en het beloofde loon correct (én vanaf het overeengekomen moment) toekent.
 • Luister naar je intuïtie: Ten slotte is het belangrijk om naar je intuïtie te luisteren. Als je het gevoel hebt dat de kandidaat niet geschikt is, is het wellicht verstandig om verder te zoeken naar andere kandidaten.
Hoe pakken we een ontslag van een persoon aan die door iedereen graag gezien wordt?
 • Zorg ervoor dat je de juiste redenen hebt voor het ontslag: Zorg ervoor dat je een goed begrip hebt van de redenen voor het ontslag en dat je deze kunt verdedigen als dat nodig is.
 • Plan een gesprek met de medewerker: Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om met de medewerker te praten over het ontslag. Leg duidelijk uit wat de redenen zijn en geef de medewerker de kans om vragen te stellen en zijn of haar standpunt te geven.
 • Bied ondersteuning aan: Zorg ervoor dat de medewerker de juiste ondersteuning krijgt tijdens dit proces. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je hem of haar helpt bij het zoeken naar een nieuwe baan, of dat je hem of haar voorstelt aan mensen in je netwerk.
 • Communiceer met de rest van het team: Zorg ervoor dat je duidelijk en transparant communiceert met de rest van het team over het ontslag en wat dit betekent voor de organisatie. Leg dus gerust uit waarom iemand moet vertrekken, maar onderken ook de positieve capaciteiten die gaan verdwijnen met de persoon en reik de aanpak alvast aan om deze op te vangen. Zo verminder je maximaal eventuele onzekerheid of onrust.
 • Zorg voor een professionele afsluiting: Zorg ervoor dat je de medewerker op een professionele manier afscheid laat nemen van de organisatie, bijvoorbeeld door hem of haar te bedanken voor de bijdrage aan de organisatie en hem of haar te wensen met het verdere verloop van zijn of haar carrière. Dit kan je doen in het zogenoemde ‘exit-gesprek’
Heeft het nut om een intern communicatie-beleid in te voeren in onze organisatie?
 • Verbeterde samenwerking: Door duidelijk te communiceren wat er van medewerkers wordt verwacht en hoe ze met elkaar moeten samenwerken, kan de samenwerking binnen de organisatie verbeteren.
 • Vermindering van conflicten: Een duidelijk communicatiebeleid kan helpen om misverstanden en conflicten te voorkomen.
 • Betere besluitvorming: Door duidelijk te communiceren wat er van medewerkers wordt verwacht en hoe besluiten genomen worden, kan de besluitvorming binnen de organisatie verbeteren.
 • Verbetering van het werkklimaat: Als medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en hoe ze met elkaar moeten samenwerken, kan dit bijdragen aan een positiever werkklimaat.
 • Verhoogde klanttevredenheid: Als medewerkers efficiënt en effectief met elkaar communiceren, leidt dit tot een betere dienstverlening aan klanten, wat op zich resulteert in een verbeterde klanttevredenheid.
We willen onze verkoop verhogen via online lead generation, maar hoe start je daarmee?
 • Bepaal je doelgroep(definitie): Voordat je begint met het genereren van leads, is het belangrijk om te weten wie je doelgroep is. Wie zijn je ideale klanten en wat zijn hun behoeften en uitdagingen? Door dit te weten, kun je gerichter leads genereren en de juiste boodschap naar de juiste mensen sturen.
 • Bepaal je (leadgeneratie)doelen: Bepaal wat je wilt bereiken met je inspanningen. Wil je meer verkeer naar je website genereren? Wil je meer leads voor je verkoopteam? Door je doelen te definiëren, kun je gerichter werken en bepalen welke leadgeneratiestrategieën het meest geschikt zijn.
 • Kies je kanalen: Er zijn verschillende manieren om leads te genereren, zoals het gebruik van sociale media, e-mailmarketing, contentmarketing, zoekmachineoptimalisatie en advertenties op zoekmachines. Kies de kanalen die het beste bij je doelgroep en doelen passen en hou rekening met je reeds bestaande online marketing strategie.
 • Maak gebruik van leadcapture-formulieren: Zorg ervoor dat je formulieren op je website hebt, zodat bezoekers hun contactgegevens kunnen achterlaten. Dit kunnen formulieren zijn om zich aan te melden voor een nieuwsbrief, een aanvraagformulier voor meer informatie of bv een formulier om een demo te boeken. Al naargelang de sector, het product of de doelgroep kan overwogen worden om met een chatbox te werken.  
 • Maak gebruik van aanbiedingen en call-to-actions: Maak gebruik van aanbiedingen en call-to-actions om bezoekers te verleiden om hun contactgegevens achter te laten. Dit kunnen bijvoorbeeld gratis e-books, webinars of proefversies van je product zijn en B2B informatie-aanvragen, samples of een bezoek van een vertegenwoordiger.
 • Volg en analyseer je resultaten: Zorg ervoor dat je je leadgeneratie-inspanningen bijhoudt en analyseert om te zien wat werkt en wat niet. Gebruik tools zoals Google Analytics om te zien hoeveel verkeer je website krijgt en hoeveel leads je genereert. Zo kun je je strategie aanpassen en verbeteren.
We willen enquêtes gebruiken om te voelen hoe onze klanten over ons denken. Hoe beginnen we hieraan?
 • Bepaal het doel van de enquête of bevraging: Voordat je begint met het opstellen van een enquête of bevraging, is het belangrijk om te bepalen wat je wil weten. Wil je bijvoorbeeld feedback over een specifiek product of dienst, of wil je meer inzicht krijgen in de behoeften en wensen van je klanten? Door duidelijk te stellen wat het doel van de enquête of bevraging is, kan je gerichtere vragen opstellen en krijg je relevante resultaten.
 • Bepaal wie je wil benaderen: Wil je alle klanten benaderen of wilt u een specifieke doelgroep selecteren? Het is belangrijk om te overwegen welke groep het meest geschikt is om te benaderen om de informatie te verkrijgen die u zoekt.
 • Bepaal hoe je de enquête of bevraging wilt uitvoeren: Er zijn verschillende methodes om een enquête of bevraging uit te voeren, zoals via e-mail, telefoon of online. Jij bepaalt welke methode het beste bij je doelgroep en het doel van de enquête past. Als je bijvoorbeeld snelle resultaten wilt, kan je overwegen om een online enquête te gebruiken, terwijl als je diepgaandere, meer vrije feedback wilt, een telefonische bevraging wellicht beter is.
 • Stel de vragen op: Zodra je hebt bepaald wat je wil weten en hoe je de enquête of bevraging wil uitvoeren, kan je de vragen opstellen. Zorg ervoor dat de vragen duidelijk, oninterpreteerbaar en specifiek zijn. Probeer zo te voorkomen dat ze te open of te subjectief zijn. Houd ook rekening met het feit dat mensen tijdens het invullen van een enquête of bevraging vaak beperkt in tijd zitten, dus stel niet te veel vragen want dit zou kunnen leiden tot een tekort aan respondenten.
 • Verzamel en analyseer de resultaten: Zodra je de enquêtes hebt verzameld, is het tijd om de resultaten te analyseren. Zoek naar trends en patroon en gebruik de resultaten om je organisatie te verbeteren. Aarzel niet om hierin gebruik te maken van Business Intelligence.  
Is change management een menselijk of organisatorisch proces?

Het is beide. Change management is zowel een menselijk als een organisatorisch proces. Aan de ene kant is change management gericht op het begeleiden van mensen door veranderingen in de organisatie. Dit omvat het communiceren van veranderingen aan medewerkers, het helpen van medewerkers om aan de nieuwe situatie te wennen en het bieden van ondersteuning tijdens het overgangsproces. Dit aspect van change management richt zich dus op de menselijke kant van veranderingen in de organisatie.

Aan de andere kant is change management ook gericht op het beheren van veranderingen op organisatieniveau. Dit omvat het identificeren van de behoeften aan verandering, het ontwikkelen van een plan om de veranderingen te implementeren en het monitoren van de voortgang van de veranderingen. Dit aspect van change management richt zich dus op de organisatorische kant van veranderingen in de organisatie.

Change management is dus zowel gericht op het begeleiden van mensen door veranderingen als op het beheren van veranderingen op organisatieniveau. Beide aspecten zijn belangrijk voor het succesvol implementeren van veranderingen in een organisatie.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsproces en procedures?

Een bedrijfsproces is een stapsgewijze reeks activiteiten die gericht zijn op het bereiken van een bepaald doel. Een bedrijfsproces kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verwerken van orders, het ontwikkelen van nieuwe producten of het verlenen van diensten aan klanten. Bedrijfsprocessen zijn meestal gericht op het toevoegen van waarde aan het bedrijf en zijn onderdeel van de bedrijfsstrategie.

Procedures, aan de andere kant, zijn specifieke stappen of richtlijnen die moeten worden gevolgd bij het uitvoeren van een bedrijfsproces. Procedures geven aan hoe iets moet worden gedaan en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat activiteiten consistent en efficiënt worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als een bedrijfsproces gericht is op het verwerken van orders, kan een procedure geven aan hoe orders moeten worden opgevraagd, hoe ze moeten worden gecontroleerd op fouten en hoe ze moeten worden verzonden.

In samenvatting is een bedrijfsproces een groter geheel dat gericht is op het bereiken van een bepaald doel, terwijl procedures specifieke stappen zijn die moeten worden gevolgd bij het uitvoeren van een bedrijfsproces. Beide zijn belangrijk voor het efficiënt en effectief laten verlopen van bedrijfsactiviteiten.

Wat is Search Engine Marketing en kan dit ons helpen meer te verkopen?

Search Engine Marketing (SEM) is een vorm van digitale marketing die gericht is op het verhogen van de zichtbaarheid van een website in de zoekresultaten van zoekmachines, met name Google. Dit kan worden bereikt door middel van zoekwoordenreclame (bijvoorbeeld Google Ads) of door het optimaliseren van de website voor zoekmachines (SEO).

SEM kan helpen om meer verkopen te genereren door het bereiken van mensen of bedrijven die actief zoeken naar producten en/of diensten die u aanbiedt. Als u bijvoorbeeld een webshop heeft die sportkleding verkoopt, kunt u zoekwoordenreclame gebruiken om uw website te laten verschijnen in de zoekresultaten van mensen die zoeken naar "sportkleding kopen". Als uw website aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is, zullen deze bezoekers mogelijk een aankoop doen op uw website.

SEO kan ook helpen om meer verkopen of leads te genereren door ervoor te zorgen dat uw website beter gevonden wordt in de organische zoekresultaten van zoekmachines. Als u bijvoorbeeld ervoor zorgt dat uw website goed geoptimaliseerd is voor zoekwoorden die relevant zijn voor uw bedrijf, zullen mensen die naar deze zoekwoorden zoeken uw website wellicht beter kunnen vinden. Als uw website aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is, kan dit ook leiden tot meer verkopen, leads of jouw gewenste conversie.

Het is belangrijk om te onthouden dat SEM niet alleen gericht is op het verkopen van producten of diensten. Het kan ook helpen om merkbekendheid te verhogen en om bezoekers naar uw website te leiden die later misschien wel een aankoop doen. Als u wilt dat SEM uw bedrijf kan helpen om meer te verkopen, is het belangrijk om te zorgen voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website en om te investeren in een goede strategie voor zoekwoordenreclame en SEO.

Zijn wij als bedrijf niet te klein voor een online strategie?

Het is nooit te vroeg om te beginnen met het ontwikkelen van een online strategie, zelfs als je bedrijf “klein” is. Een online aanwezigheid kan je bedrijf helpen om zich te vestigen als een autoriteit in je branche en om te concurreren met grotere bedrijven. Bovendien kan een online strategie helpen om nieuwe klanten te bereiken en om bestaande klanten te behouden door middel van social media, e-mailmarketing en andere digitale marketingmethoden.

Het is wel belangrijk om rekening te houden met de tijd en middelen die nodig zijn om een online strategie op te zetten en te onderhouden. Als je een klein bedrijf hebt, is het misschien niet haalbaar om een volledig uitgewerkte online strategie op te zetten. In dat geval kan jeoverwegen om te beginnen met een paar eenvoudige stappen, zoals het opzetten van een professioneel ogende website en het opzetten van social media-accounts, en deze verder uit te breiden naarmate uw bedrijf groeit.

Wat kunnen we leren van website analytics?
 • Bezoekersaantallen: Met website analytics kan je zien hoeveel bezoekers uw website heeft gehad in een bepaalde periode (bv gelinkt aan de seizonaliteit van uw producten, gevoerde marketingcampagnes, …). Dit kan helpen om te begrijpen hoe populair uw website is en hoe bezoekersaantal evolueert.
 • Traffic bronnen: Je kan zien welke websites of platforms bezoekers naar uw website hebben geleid. Dit kan helpen om te bepalen welke marketinginspanningen of campagnes het meest effectief zijn geweest.
 • Gedrag van bezoekers: Website analytics kunnen laten zien wat bezoekers doen op uw website, zoals welke pagina's ze bezoeken, hoelang ze op de website blijven en of ze terugkomen. Dit kan helpen om te begrijpen wat bezoekers interesseert, welke producten/diensten in de smaak vallen en om te bepalen welke delen van de website het meest effectief zijn.
 • Conversie: Verder kan je ook zien hoeveel bezoekers op uw website daadwerkelijk converteren, bijvoorbeeld door een product te kopen of een formulier in te vullen. Dit kan helpen om te begrijpen wat bezoekers motiveert om te converteren en om te bepalen wat u kunt doen om het conversieratio te verhogen.
 • Fouten: Website analytics kunnen laten zien waar bezoekers tegen problemen aanlopen op uw website, bijvoorbeeld als bepaalde pagina's niet laden of als bezoekers niet kunnen vinden wat ze zoeken. Dit kan helpen om problemen op te lossen en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.
Is social media iets voor ons bedrijf en hoe beginnen we daaraan?
 • Bepaal welke social media-platformen relevant zijn voor uw bedrijf: Er zijn veel verschillende social media-platformen beschikbaar, dus het is belangrijk om te bepalen welke het meest geschikt zijn voor uw doelgroep en uw doelen. U kunt bijvoorbeeld overwegen om te beginnen met de grotere platformen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn, afhankelijk van uw doelgroep. Na verloop van tijd beschikt u over metingen en feitelijke resultaten die een verdere sturing van uw aanwezigheid kunnen ondersteunen.
 • Maak een social media-strategie: Voordat u begint met het publiceren van inhoud op social media, is het belangrijk om een duidelijke strategie te hebben. Bepaal wat u wilt bereiken met social media (bijvoorbeeld merkbekendheid of leadgeneratie), wie uw doelgroep is en hoe u ze wilt bereiken. Ook moet u bepalen hoe vaak u wilt publiceren en welke soorten inhoud u wilt delen. Een ‘simpele’ kalender kan hier soelaas bieden om op te volgen en overzicht te creëren.
 • Maak professionele social media-accounts aan: Zorg ervoor dat u professionele social media-accounts aanmaakt voor uw bedrijf. Voeg een duidelijke bio toe en zorg ervoor dat uw profielen volledig zijn ingevuld, inclusief contactgegevens en een link naar uw website.
 • Begin met het delen van inhoud: Zodra u uw social media-accounts heeft aangemaakt, kunt u beginnen met het delen van relevante en waardevolle inhoud met uw volgers. Dit kan bijvoorbeeld nieuws, blogs, video's of afbeeldingen zijn. Probeer een mix van verschillende soorten inhoud te gebruiken om het interessant te houden voor uw volgers.
 • Interactie met volgers: Een belangrijk onderdeel van social media is het onderhouden van interactie met uw volgers. Beantwoord vragen en reacties snel en wees betrokken bij de conversaties die plaatsvinden op uw social media-accounts. Dit kan helpen om een sterke online gemeenschap op te bouwen en uw merk te vestigen als een autoriteit in uw branche.
Waar moeten we rekening mee houden bij het kiezen van een CRM-tool?

Bij het kiezen van een CRM (Customer Relationship Management) zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden, waaronder:

 • Uw specifieke behoeften: Bepaal wat je specifieke behoeften zijn en zoek naar een CRM-systeem dat hierop aansluit. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je zoekt naar een CRM-systeem dat gericht is op verkoop, marketing of klantenservice. Dit zal je ook helpen in de keuze of u een CRM-systeem koopt (een pakket, “off the shelve”) of laten maken op maat.  
 • Gebruiksgemak: Kies een CRM-systeem dat gemakkelijk te gebruiken is, zodat medewerkers snel en efficiënt mee aan de slag kunnen.
 • Integratie: Zorg ervoor dat het gekozen CRM-systeem gemakkelijk te integreren is met andere systemen die u al gebruikt, zoals je omgeving (bv Microsoft 365), boekhoudsoftware of ERP.
 • Kosten: Overweeg de kosten van het CRM-systeem en houd rekening met eventuele toekomstige kosten, zoals abonnementen of licentiekosten.
 • Technische ondersteuning: Kies een CRM-systeem dat goede technische ondersteuning biedt, zodat je kan terugvallen op professioneel advies als er problemen zijn.
 • Beveiliging: Zorg ervoor dat het gekozen CRM-systeem voldoet aan de nodige beveiligingseisen om te beschermen tegen dataverlies en -inbreuk.
Kunnen wij een als KMO een CRM gebruiken?
 • Verbeterde klanttevredenheid: Door gebruik te maken van een CRM-tool, kan je beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van uw klanten. Dit kan leiden tot een verbeterde klanttevredenheid en loyaliteit.
 • Meer efficiëntie: Door alle klantgegevens op één centrale locatie te verzamelen, kan je snel en gemakkelijk toegang hebben tot belangrijke informatie. Dit kan helpen om de efficiëntie van de organisatie te verhogen en tijd te besparen.
 • Verbeterde verkoopresultaten: Door gebruik te maken van een CRM-tool, kan je de verkoopresultaten verbeteren door gerichte verkoopstrategieën te ontwikkelen en het verkoopproces te verfijnen. U beheert immers het volledige stappentraject van uw verkoopproces en kan inzichten verwerven in waar/wanneer zaken goed of verkeerd lopen en vandaaruit bijsturen.
 • Betere samenwerking: Door een CRM-tool te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat alle medewerkers toegang hebben tot dezelfde informatie en dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot klanten. Dit kan helpen om de samenwerking te verbeteren en te zorgen voor een efficiëntere werking van de organisatie.
Wat is het nut van KPI’s voor een KMO?

KPI's (Key Performance Indicators) zijn belangrijke signalen die helpen om de prestaties van een KMO te beoordelen en te verbeteren. Ze kunnen worden gebruikt om een aantal verschillende doelen te bereiken, waaronder:

 • Het meten van de efficiëntie van de organisatie: Door KPI's te gebruiken, kan je de werking van de organisatie op verschillende gebieden beoordelen, zoals financiële resultaten, klanttevredenheid, productiviteit, klantretentie en verkoop. Dit kan helpen om te bepalen waar de organisatie goed presteert en waar verbeterpunten liggen.
 • Het opstellen van doelen en plannen: Door KPI's te gebruiken, kunt u duidelijke doelen stellen en plannen maken om deze te bereiken. Dit kan helpen om de focus van de organisatie te versterken en ervoor te zorgen dat alle inspanningen gericht zijn op het behalen van de belangrijkste doelen.
 • Het bewaken van de voortgang: Door KPI’s op te volgen, kunt u de voortgang van de organisatie op de voet volgen en tijdig bijsturen als dit nodig is. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat de organisatie op koers blijft en haar doelen behaalt.
 • Het communiceren van resultaten: Door KPI's te gebruiken, kunt u de resultaten van de organisatie gemakkelijker communiceren aan stakeholders, zoals medewerkers, klanten en investeerders. Dit kan helpen om vertrouwen te wekken/behouden en de reputatie van de organisatie te versterken.
Hoe doe ik als KMO aan retentie van mijn personeel?
 • Zorg voor een goede werksfeer: Een positieve werksfeer kan helpen om het personeel gemotiveerd te houden en om het werkplezier te verhogen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld goede communicatie, duidelijke afspraken en het geven van (positieve) feedback.
 • Bied goede arbeidsvoorwaarden: Goede arbeidsvoorwaarden, zoals een concurrerend salaris, goede verlofregelingen en werk-privébalans, kunnen helpen om het personeel tevreden te houden en om hen te behouden voor het bedrijf.
 • Geef ruimte voor persoonlijke ontwikkeling: Door ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, zoals opleidingen en trainingen, kan je het personeel de kans geven om zich te ontwikkelen en om zichzelf te verbeteren. Dit kan helpen om het personeel gemotiveerd te houden en om hen te behouden voor het bedrijf.
 • Geef duidelijke doorgroeimogelijkheden: Door duidelijke doorgroeimogelijkheden aan te bieden, kan je het personeel de kans geven om zichzelf te verbeteren en om carrière te maken binnen het bedrijf. Binnen KMO’s is dit niet altijd evident, maar groei in een functie kan ook op andere manieren een invulling krijgen die ook voor jou als ondernemer mee de basis kan zijn voor verdere groei van je bedrijf.  
 • Maak gebruik van flexibele werktijden: Waar mogelijk, kan je overwegen om medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun werktijden te plannen rond hun persoonlijke verplichtingen, waardoor je helpt om hun werk-privébalans te behouden en te verbeteren.  
 • Zorg voor een goede communicatie: Door regelmatig te communiceren met medewerkers en hun ideeën en zorgen serieus te nemen, kunt u helpen om hun engagement te verhogen en hun tevredenheid te verbeteren.
Waarom zou ik als eigenaar van mijn bedrijf iemand anders de leiding geven?
 • Om je te ontlasten: Als eigenaar van een bedrijf heb je vaak veel verantwoordelijkheden en kan het moeilijk zijn om alles alleen te doen. Door iemand anders de leiding te geven, kan je jezelf ontlasten en kan je je richten op andere belangrijke zaken.
 • Om nieuwe inzichten en ideeën te krijgen: Door iemand anders de leiding te geven, kan je nieuwe inzichten en ideeën krijgen die je zelf misschien niet had gehad. Zo kan je dus ook profiteren van de expertise en ervaring van die persoon. Dit kan helpen om het bedrijf te laten groeien en te innoveren.
 • Om het bedrijf voor te bereiden op een eventuele overdracht: Als je van plan bent om het bedrijf op termijn over te dragen aan een andere eigenaar, kan het nuttig zijn om iemand anders de leiding te geven om het bedrijf voor te bereiden op deze overdracht. Zo garandeer je immers dat het bedrijf voor de dagelijkse leiding jou als persoon niet nodig heeft. Deze ‘onafhankelijkheid’ van jouw persoon ondersteunt sterk je onderhandelingspositie.
Wat is circulaire economie?

Er zijn verschillende manieren waarop circulaire economie kan worden toegepast:

 • Hergebruik: Door producten te hergebruiken in plaats van ze weg te gooien, kan de levensduur van producten worden verlengd en kan de behoefte aan nieuwe grondstoffen worden verminderd.
 • Reparatie en onderhoud: Door producten te repareren en te onderhouden in plaats van ze te vervangen, kan de levensduur van producten worden verlengd en kan de behoefte aan nieuwe grondstoffen worden verminderd.
 • Recycling: Door materialen te recyclen in plaats van ze weg te gooien, kan de behoefte aan nieuwe grondstoffen worden verminderd en kan het milieu worden beschermd.
 • Delen en samenwerken: Door producten te delen of te gebruiken op basis van abonnementen in plaats van ze te bezitten, kan de behoefte aan nieuwe producten worden verminderd en kan de levensduur van producten worden verlengd.
We gaan ons bedrijf overlaten aan de volgende generatie. Hoe pakken we dit best aan?
 • Maak een overdrachtsplan: Maak een overdrachtsplan waarin staat hoe het bedrijf overgedragen zal worden aan de volgende generatie. Dit plan kan onder andere informatie bevatten over de financiële en juridische aspecten van de overdracht, de rol van de huidige eigenaar in het bedrijf na de overdracht, en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de nieuwe eigenaar. Dit plan gaat over timing, mijlpalen en intenties. Het is niet het juridische document van overdracht (hierna). Maak hierbij gerust gebruik van een business coach, die je door de projectmatige stappen van het proces kan loodsen.
 • Maak een overdrachtscontract: Maak een overdrachtscontract waarin de voorwaarden van de overdracht worden vastgelegd. Dit kan onder andere informatie bevatten over de financiering van de overdracht, de verdeling van aandelen, en eventuele garanties of afspraken over de toekomstige werking van het bedrijf. Hierin kan je andere elementen steken die je meeneemt uit het overdrachtsplan of de voorbereidende gesprekken. Dit document laat je opstellen door een externe fiscaal-juridische expert.
 • Voorbereiding van de nieuwe eigenaar: Zorg ervoor dat de nieuwe eigenaar voldoende kennis en vaardigheden heeft om het bedrijf te leiden. Dit kan door middel van opleidingen, stages of het geleidelijk laten overnemen van verantwoordelijkheden, al dan niet tijdens een “proefperiode” waarna de overdracht al dan niet kan gefinaliseerd worden op basis van de bereikte resultaten.  
 • Betrek de medewerkers: Betrek de medewerkers bij het overdrachtsproces en zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van wat er gaande is. Dit kan helpen om eventuele zorgen of onzekerheid bij de medewerkers weg te nemen en om hun betrokkenheid en loyaliteit te behouden.
 • Zoek professioneel advies: Zoek professioneel advies van een advocaat, accountant of andere fiscaal-juridische specialist om ervoor te zorgen dat de overdracht soepel verloopt en dat alle belangrijke aspecten worden afgedekt.
Wat zijn doelgroepen en waarom moet ik deze opstellen?

Enkele praktische redenen waarom het opstellen van doelgroepen nuttig is:

 • Het helpt om de marketing- en verkoopinspanningen te richten op de juiste klanten: Door te weten wie de doelgroep is, kan het bedrijf gerichte marketingcampagnes ontwikkelen en gerichte salesgesprekken voeren, wat de kans op succes verhoogt.
 • Het helpt om de producten of diensten aan te passen aan de behoeften van de doelgroep: Door te weten wie de doelgroep is, kan het bedrijf de producten of diensten aanpassen aan de behoeften en wensen van de doelgroep, wat de kans op succes verhoogt.
 • Het helpt om de financiële doelstellingen te bereiken: Door te weten wie de doelgroep is, kan het bedrijf leren hoe die zich gedraagt en zich daar procesmatig aan aanpassen (of filteren). Dit verhoogt niet enkel de kwaliteit van je cashforecasting (ref salesfunnel), maar je kan ook via reversed engineering meer sturing geven aan die salesfunnel en dus werken aan een verhoging ervan.
Ik vind procedures oubollig. Waarom heb ik ze dan toch nodig in mijn KMO?

Er zijn verschillende redenen waarom procedures nuttig zijn voor een KMO:

 • Ze helpen om fouten te verminderen: Door duidelijk vastgelegde procedures te volgen, kunnen fouten worden voorkomen (of opgemerkt) en opgelost worden voordat ze tot grotere problemen leiden.
 • Ze helpen om de kwaliteit te verhogen: Door procedures mee te nemen in (semi-)automatisatie-trajecten, kan de kwaliteit van het werk worden verhoogd en hierdoor kan o.m. de klanttevredenheid verbeteren.
 • Ze helpen om de productiviteit te verhogen: Goede communicatie van procedures, kan de productiviteit van het bedrijf verhogen, omdat er minder tijd wordt verspild aan het opnieuw uitvinden van wielen of het op lossen van problemen die al eerder zijn opgetreden.
 • Ze helpen om de werking van het bedrijf te documenteren: Het transparant vastleggen van de werking van het bedrijf zorgt voor een makkelijkere invoering van een ERP-systeem, automatisatietrajecten en draagt ook bij aan een verbeterde overdracht aan een nieuwe eigenaar (en frequent ook aan een betere prijs).
 • Ze helpen om de compliance te verhogen: Door duidelijke procedures te volgen, kan een bedrijf voldoen aan wettelijke eisen en kan het risico op juridische problemen worden verkleind.
Moeten wij rekening houden met de customer journey voor ons bedrijf?

Door rekening te houden met de customer journey kan je begrijpen wat de behoeften en wensen van de klant zijn op elk moment in het aankoopproces. Dit kan je helpen om de juiste marketing- en verkoopstrategieën te ontwikkelen om de klant te begeleiden tot een aankoopbeslissing. Het kan ook helpen om de klanttevredenheid te verhogen en om de klant terug te laten keren naar het bedrijf voor toekomstige aankopen.

Het is niet altijd even makkelijk om jouw customer journey uit te tekenen. Begin gerust met de reis van je klant ook eens zelf te maken: documenteer de zaken waarover je struikelt, die je goed vindt en/of die ontbreken. Daarna kan je de customer journey voor je bedrijf definiëren en (vooral) meetbaar maken. Dit zorgt ervoor dat je de juiste stappen kan nemen om de klanttevredenheid te verhogen en om meer omzet te genereren (door bv de struikelblokken die je hebt gedetecteerd weg te werken). Het biedt je ook een kans om loyale en weerkerende klanten op een makkelijke (en rendabele) manier te onderhouden en op te volgen.

Wat is een salesfunnel en draagt dat wel bij tot meer omzet?

Het doel van een Salesfunnel is tweeledig:

 • Door het bepalen van elke stap, op maat van je eigen bedrijf, geef je jezelf de kans te zien hoe matuur jouw organisatie is met betrekking tot het verkoopsproces en waar je nog kan bijsturen om betere resultaten te halen
 • Eens opgebouwd kan je deze in de praktijk toepassen op je bedrijf om je verkopers de facto te ondersteunen (wat moet ik doen in welke fase) én om te meten (en dus voorspellen) wat er met je verkoop gebeurt (hier vind je dus de (Sales)Pipeline). Je kan op basis van deze resultaten je verkoopstrategie bijsturen, je eventuele cashpositie voorspellen, enz.
We zijn maar een klein bedrijf. Is het echt nodig om functiefiches op te stellen?

Het is bijna onmogelijk om een bedrijf goed en efficiënt te laten functioneren zonder dat elkeen weet voor welke taken en verantwoordelijkheden hij/zij in moet staan. Een functiefiche is dan een zeer nuttig hulpmiddel om deze uniform, transparant en meetbaar te documenteren.  

Functiefiches zijn documenten waarin duidelijk wordt omschreven welke taken en verantwoordelijkheden horen bij een bepaalde functie binnen het bedrijf. Ze kunnen helpen om de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers duidelijk te maken en om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat van hem of haar wordt verwacht.

Voor een klein bedrijf kan het opstellen van functiefiches in het bijzonder nuttig zijn, omdat het kan helpen om de werkzaamheden van medewerkers beter te coördineren en om ervoor te zorgen dat iedereen duidelijk weet wat hij of zij moet doen in een kleinere, frequent meer volatiele en uitdagende omgeving. Het kan ook helpen om te zorgen dat de belasting van medewerkers eerlijk is verdeeld en om ervoor te zorgen dat er geen taken overlappen of vergeten worden.

Daarnaast kunnen functiefiches ook nuttig zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers, omdat ze duidelijk maken wat de verwachtingen zijn en wat de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een bepaalde functie zijn. Verwar hierbij niet vacature met functiefiche; beide trekken op mekaar maar hebben een aparte doelstelling.

Als je besluit om functiefiches op te stellen, is het belangrijk om ze regelmatig te updaten en te beoordelen om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven en aansluiten bij de behoeften van het bedrijf.

Is het nuttig voor een KMO om competentiemanagement in te voeren?

Competentiemanagement is het proces waarbij een organisatie de vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn om de doelen van de organisatie te bereiken, systematisch identificeert, ontwikkelt en beheert. Het doel van competentiemanagement is om ervoor te zorgen dat het personeel van een organisatie over de juiste competenties beschikt om hun werk goed te kunnen uitvoeren en om te kunnen blijven groeien en zich te ontwikkelen binnen de organisatie.

Competentiemanagement kan dus nuttig zijn voor élk bedrijf, ongeacht de grootte ervan, omdat het helpt om de vaardigheden en kennis van medewerkers te identificeren en te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld helpen om het rendement te verhogen en om te zorgen dat medewerkers beter aansluiten bij de behoeften van het bedrijf.

Voor een KMO (kleine- of middelgrote onderneming) kan competentiemanagement in het bijzonder nuttig zijn, omdat het kan helpen om de kennis en vaardigheden van medewerkers te verhogen in soms zeer variabele takenpakketten, wat kan leiden tot een verbetering van de efficiëntie, wederzijds begrip (in een klein team) en productiviteit van het bedrijf. Het kan ook helpen om de groei van het bedrijf te ondersteunen, omdat het ervoor zorgt dat medewerkers beter voorbereid zijn om nieuwe taken aan te nemen (of duidelijker door te geven) als het bedrijf groeit.

Daarnaast kan competentiemanagement ook nuttig zijn voor het behouden van talent en het verminderen van werknemersverloop.

Het is aan te raden om te bepalen wat de specifieke behoeften van je bedrijf zijn en hoe competentiemanagement daarbij kan helpen. Als je besluit om het in te voeren, is het belangrijk om een duidelijk plan te maken en om de vorderingen te volgen om ervoor te zorgen dat het effectief is en zijn juiste plek krijgt samen met functiefiches, evaluaties en opleidingen.

We hebben Microsoft (Office) 365 en willen er meer uithalen. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Maak gebruik van online samenwerkingstools: Met Office 365 kun je online samenwerken aan documenten, zoals Word-documenten, Excel-spreadsheets en PowerPoint-presentaties. Zo kun je efficiënt en transparant met je team werken, ongeacht waar je bent.
 • Maak gebruik van de cloud: Met Office 365 kun je gemakkelijk bestanden opslaan en delen via de cloud. Zo kun je altijd en overal toegang hebben tot je bestanden en hoeft je team niet langer fysieke bestanden te delen bv via email-atachments. Extra voordeel is dat je steeds in dezelfde documenten werkt en zeker bent dat je in de laatste versie werkt.
 • Gebruik de mobiele apps: Office 365 heeft mobiele apps voor zowel Android als iOS, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot je documenten en samen kunt werken met je team, zelfs onderweg.
 • Maak gebruik van videoconferenties: Met Teams kun je gemakkelijk videoconferenties houden met je team, ongeacht waar ze zich bevinden. Zo kun je efficiënt samenwerken en besprekingen houden zonder dat je naar hetzelfde kantoor hoeft te reizen. De integratie van verschillende onderdelen van Microsoft 365 in Teams, bevordert enorm de efficiëntie, communicatie en samenwerking. Ook hier is een goede voorbereiding (koppeling naar je reële noden) dé weg naar een geslaagde implementatie.
 • Gebruik de integratie met andere tools: Microsoft (Office) 365 integreert gemakkelijk met andere tools, zoals projectmanagementsoftware en CRM-systemen. Zo kun je gemakkelijk je werkzaamheden coördineren en efficiënt samenwerken.
Wat zijn de belangrijkste punten waar ik moet op letten bij het opbouwen van mijn IT-infrastructuur voor mijn bedrijf?
 • Bedrijfsdoelen: Het is belangrijk om te bepalen wat je bedrijfsdoelen zijn en hoe je IT-infrastructuur daarbij kan helpen. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen of je behoefte hebt aan een cloud-oplossing of dat je liever lokale servers hebt, maar ook welke omgeving je voorkeur wegdraagt (bvb Microsoft 365, Google Workspace, …). Laat je hiervoor bijstaan door een onafhankelijk organisatie-expert of business analyst alvorens je de technische toer opgaat.
 • Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat je IT-infrastructuur op een schaalbare manier is opgebouwd, zodat je gemakkelijk kunt uitbreiden als je bedrijf groeit. Vaak bereiden we ons hier niet genoeg op voor of we gaan al te ver met uitgebreide licenties die we eigenlijk op dat moment niet nodig hebben.  
 • Beveiliging: Zorg ervoor dat je IT-infrastructuur voldoet aan de nodige beveiligingseisen en dat je data en systemen goed beveiligd zijn. We horen genoeg wat hackers tegenwoordig kunnen aanrichten aan schade: hierin investeren is kwestie van gezond boerenverstand.
 • Connectiviteit: Zorg ervoor dat je IT-infrastructuur voldoende connectiviteit heeft om al je medewerkers te ondersteunen en dat je voldoet aan de nodige internetbandbreedte-eisen. Niet enkel op de bedrijf-site(s), maar ook bij de thuiswerkers of op de baan kan dit soms problemen stellen. Vraag garanties aan je IT-expert, niet enkel over de snelheid maar ook over het volume en de continuïteit van de beschikbaarheid (bvb back-up internet-verbinding).
 • Onderhoud: Zorg ervoor dat je regelmatig onderhoud uitvoert aan je IT-infrastructuur om problemen te voorkomen en om de prestaties te verbeteren. Het aantal updates van soft- en hardware is niet meer bij te houden. Het bijhouden van een lijst aangaande je hardware en software kan als een goede basis dienen om een onderhoudscontract met een gespecialiseerd bedrijf aan te gaan.  
 • Budget: Houd rekening met je budget bij het opbouwen van je IT-infrastructuur en bepaal wat je kunt betalen voor hardware, software en onderhoud. Kijk hier vooral naar de rentabiliteit en niet enkel naar het pure kostenplaatje.
Wat is het verschil tussen een business coach en een ondernemerscoach?
 • Een business coach richt zich voornamelijk op het verbeteren van de bedrijfsvoering van een organisatie, terwijl een ondernemerscoach zich meer richt op het ondersteunen van de ondernemer zelf.
 • Een business coach kan helpen bij het maken van belangrijke beslissingen, het opbouwen van een sterk team en het versterken van de samenwerking binnen de organisatie. Een ondernemerscoach kan helpen bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, zoals leiderschap, timemanagement en het maken van een businessplan.
 • Een business coach kan gerichter zijn op het verbeteren van specifieke aspecten van het bedrijf, zoals het verhogen van de omzet of het optimaliseren van processen. Een ondernemerscoach kan meer gericht zijn op het persoonlijke groeiproces van de ondernemer en het ondersteunen van de ondernemer bij het behalen van persoonlijke doelen.
Is het gebruik van een business coach rendabel voor mijn bedrijf?

In het algemeen kan het gebruik van een business coach rendabel zijn als het je helpt om je doelen te bereiken en je bedrijf verder te laten groeien of als je in een moeilijke situatie zit en externe hulp (mee) de oplossing kan brengen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe afdeling opzet, met groeipijnen zit of een nieuw product lanceert, kan het nuttig zijn om een business coach in te schakelen om je te helpen bij het maken van belangrijke beslissingen en het opzetten van een succesvolle strategie.

Het is belangrijk om te onthouden dat een business coach je niet al het werk uit handen neemt, maar je wel kan ondersteunen en begeleiden om je doelen te bereiken. Vaak is dit praktisch: hij/zij neemt je mee, stapt zelf mee in ‘de modder’ en trekt jou en je mensen vooruit.

Het is aan te raden om de kosten van een business coach af te wegen tegen de verwachte opbrengsten en te bepalen of het gebruik van een business coach rendabel is voor jouw bedrijf.

Zorg er ook voor datje geen langdurig contract aangaat: een business coach begeleidt zolang het nodig is, maar je moet ook over de mogelijkheid beschikken om ermee te eindigen wanneer jij vindt dat de toegevoegde waarde ontoereikend is. Bespreek deze vraagstelling in een initieel gesprek, waar ook volgende topics relevant zijn: wat zijn jouw behoeften? Kan de business coach/het begeleidingsinstituut hieraan voldoen? Is er een klik? Pas dan kan je, met kennis van zaken, de juiste beslissing nemen.

Waarom zou ik een externe analyse laten doen van de organisatie van mijn bedrijf?
 • Onafhankelijk advies: Door een externe partij in te schakelen, krijg je een onafhankelijk advies en kan je objectiever naar je bedrijf kijken.
 • Je haalt expertise in huis: Daarbovenop werken deze dienstleveranciers meestal met verschillende experten-profielen, zodat je zeker bent dat je over de juiste kennis beschikt om beslissingen te nemen, vooruit te gaan, groei in te zetten, …
 • Nieuwe inzichten: Een externe partij kan met frisse ogen naar je bedrijf kijken en kan nieuwe inzichten en ideeën aandragen die je zelf misschien niet had gezien.
 • Versterkte objectiviteit: Als ondernemer of manager ben je vaak emotioneel betrokken bij je bedrijf en kan het moeilijk zijn om objectief naar de situatie te kijken. Een externe partij kan een onafhankelijke blik op de organisatie van je bedrijf werpen en kan je helpen om beter te begrijpen wat eraan de hand is.
 • Beter begrip van de context: Een externe partij kan ook beter inzichtgeven in de context waarbinnen je bedrijf opereert, zoals de markt, de concurrentie en de wet- en regelgeving.
 • Beter beslissingen nemen: Door een externe analyse te laten doen, krijg je meer informatie en inzicht om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de toekomst van je bedrijf.
Wat is het nut van digitale transformatie voor mijn bedrijf?
 • Verhoogde efficiëntie: Door handmatige processen te automatiseren en te vervangen door digitale, kunnen bedrijven hun foutenmarge verminderen ende snelheid en efficiëntie van hun activiteiten verbeteren.
 • Kostenbesparingen: Digitale technologieën kunnen bedrijven helpende kosten te verlagen door processen te stroomlijnen, de noodzaak van sommige handmatige arbeid te elimineren en het gebruik van fysieke middelen te verminderen.
 • Verbeterde klantervaringen: Digitale technologieën kunnen bedrijvenhelpen gepersonaliseerde, gemakkelijke en naadloze klantervaringen te leveren, wat kan leiden tot een grotere klanttevredenheid en -loyaliteit.
 • Nieuwe inkomstenbronnen: Digitale transformatie kan bedrijven instaat stellen nieuwe producten en diensten te creëren of bestaande op nieuwemanieren (aan) te leveren, wat nieuwe inkomstenbronnen kan opleveren.
 • Grotere wendbaarheid: Digitale technologieën kunnen bedrijvenhelpen sneller te reageren op veranderingen in de markt en zich aan te passen aan nieuwe kansen.
Wat is digitale transformatie?
 • Handmatige processen automatiseren en vervangen door digitale processen
 • Het aanpassen van de IT-omgeving aan de Sales-Cash Flow (bedrijfsprocessen)
 • Ontwikkeling van nieuwe digitale producten of diensten
 • Het implementeren van nieuwe digitale bedrijfsmodellen
 • Gegevens en analyses gebruiken om beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen (Business Intelligence)
 • Verbetering van de klantervaring door het gebruik van digitale kanalen
 • Interne samenwerking en communicatie verbeteren door het gebruik van digitale hulpmiddelen (bv interne portal)
Wat doet een business coach eigenlijk?
 • Hij kan je helpen om je doelen te definiëren en een plan op te stellen om deze te bereiken.
 • Hij kan je ondersteunen bij het maken van belangrijke beslissingen, zoals het opzetten van een nieuwe afdeling of het lanceren van een nieuw product.
 • Hij kan je helpen om je zakelijke processen te optimaliseren en te automatiseren, zodat je efficiënter kunt werken.
 • Hij kan je ondersteunen bij het opbouwen vaneen sterk team en het versterken van de samenwerking binnen de organisatie.
 • Hij kan je helpen om je tijd beter te beheren en prioriteiten te stellen, zodat je beter kunt focussen op wat echtbelangrijk is voor je bedrijf.
 • En nog zoveel meer
Hoe kan online marketing mijn bedrijf écht helpen?
 • Vergroot je online zichtbaarheid: Door middel van online marketing kan je jouw bedrijf beter zichtbaar maken op het internet, bijvoorbeeld door middel van zoekmachine optimalisatie, social media marketing of advertenties op Google en social media. Zo kun je makkelijker gevonden worden door potentiële klanten. Zorg daarna wél voor een aanwezigheid die relevant is voor de behoefte van jouw (potentiële) klant; het aantrekken is immers maar een eerste stap in je verkoopsproces.
 • Vergroot je bereik: Online marketing kan je bereik vergroten, zowel geografisch als demografisch. Door bijvoorbeeld te adverteren op social media of Google kun je gerichter adverteren naar specifieke doelgroepen en zo je bereik vergroten. Gebruik hiervoor jouw doelgroepdefinities en eventueel opgestelde persona’s.
 • Verhoog je conversies: Online marketing kan je helpen om je conversies te verhogen, bijvoorbeeld door middel van gerichte landingspagina's die specifiek gericht zijn op het converteren van bezoekers. Dit wil zeggen dat je elk van de behoeften van je doelgroepen zo correct mogelijk invulling geeft. Bvb stuur je iemand die op zoek is naar bananen naar een landingspagina met witloof? Weinig kans dat hij bij je komt kopen…
 • Versterk je merk: Door consistente en relevante boodschappen te communiceren via online marketing kan je je merk versterken bij je doelgroep. Zo bouw je aan vertrouwen en loyaliteit bij je klanten. Zorg voor interactie, laat je klant ook aan het woord en toon aan dat je zijn/haar behoeftes begrijpt.
 • Meetbaarheid: Met online marketing heb je de mogelijkheid om de resultaten van je activiteiten gemakkelijk te meten. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers je website heeft gehad, hoeveel mensen op je advertenties hebben geklikt en hoeveel conversies je hebt behaald. Dit kan je helpen om je online marketingstrategie te verfijnen en te optimaliseren. Laat je hiervoor best bijstaan door een expert in zakelijke rapportering, eerder dan je website-bouwer: het gaat immers over informatie die relevant is voor je “business” en dus heb je iemand nodig die vanuit dat perspectief denkt.
Waar kan ik snel kosten binnen mijn bedrijf verminderen?
 • Kijk beter naar je inkopen: Je kunt kosten verminderen door beter te kijken naar wat je koopt en waar je het vandaan haalt. Zo kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar goedkopere leveranciers of bulkinkopen (al dan niet met collega’s) doen om korting te krijgen. Hou uiteraard steeds rekening met de kwaliteit die je nastreeft alsook met de dienstverlening die bij je inkopen komt: het goedkoopste is niet steeds het goedkoopste op termijn. Lange-termijn relaties (aankoopbeloftes) bespreken met je leveranciers kan ook leiden tot een verlaagde aankoopprijs. Kijk ook naar de leveringskosten van bepaalde leveranciers: kan je het goedkoper doen door bvb zelf de logistiek te organiseren?  
 • Monitor frequent je energiekosten: Het is vandaag een no-brainer, maar je kan kosten verminderen door beter te kijken naar je energieverbruik (of verlies) en te zoeken naar manieren om dit te verminderen. Zo kun je bijvoorbeeld energiezuinigere apparatuur aanschaffen of het gebruik van energie verminderen door bijvoorbeeld de verlichting te dimmen als dit niet nodig is. Automatisatie kan hierbij helpen en heb je schrik voor die “grotere” investering voor je gebouw te energievriendelijker te maken, weet dan dat hiervoor door verschillende banken speciale financieringsmogelijkheden worden aangeboden.
 • Personeelskosten: Kijk frequent naar de rentabiliteit van je medewerkers. Er is niets mis met een frequente opfrissing van het nut van een financiële relatie die je hebt met een werknemer, zolang die maar transparant én respectvol gebeurt. Jij hebt immers je verantwoordelijkheid naar je bedrijf. Opgelet: een medewerker of functie kan een lagere rentabiliteit hebben die niet gekoppeld is aan de prestaties van de persoon: zo kan er door de jaren heen een verbetering zijn gekomen via automatisatie die het werk serieus verminderde, minder aanvraag zijn voor een specifieke dienstverlening, … Daarenboven is besparen op medewerkers soms ook gewoon een opportuniteit om te groeien: vaak kunnen mensen met veel ervaring in je bedrijf een andere of nieuwe rol opnemen die extra groei ondersteunt. Zo bespaar je nominaal niet direct op kosten, maar genereer je wel openingen om nieuwe winsten.
 • Durf langdurig lopende zaken bekijken, zo ook je huisvestingskosten: Je kunt kosten verminderen door beter te kijken naar je huisvestingskosten en te zoeken naar manieren om dit te verminderen. Zo zijn er tegenwoordig expert-bedrijven die jou kunnen helpen met het herwerken van jouw bedrijfsgebouw en/of kunnen helpen met een herlokalisatie. Durf ook 'outside-the-box' denken: misschien zit er potentieel in die extra vrije ruimte? 
 • Uiteraard moet je ook kijken naar de processen die in je bedrijf lopen. Zijn ze nog van deze tijd? Is procesoptimalisatie niet aan de orde? Vaak verliezen we nieuwe methodes of technologieën uit het oog omdat we er simpelweg de tijd niet voor hadden…
 • Verborgen kosten: het grote woord is uit de kast; maar hoe begin je hieraan? Hier laat je je best bijstaan door organisatie-experten. Zij hebben immers de ervaring om uit een amalgaan van inefficiëntie, gestapelde kleine aankopen, verouderde prijszettingen, enz. een overzicht te maken op maat van jouw bedrijf.
Waar moet je op letten bij het opmaken van een marktanalyse voor jouw bedrijf?
 • Definieer het doel van de marktanalyse. Waarvoor ga je de marktanalyse gebruiken? Te vaak starten we met een marktanalyse zonder te onderkennen waarvoor we het finaal nodig hebben. Kennis van het doel zorgt ervoor dat bepaalde nuances kunnen aangebracht worden, bevragingen of cijfers specifiek opgesteld worden, enz.
 • De grootte van de markt: Het is belangrijk om te weten hoe groot de markt is waarin jouw bedrijf opereert, zodat je kunt inschatten hoeveel klanten je kunt bereiken en hoe groot de vraag naar jouw producten of diensten is. Nuttig hierbij is een inschatting te maken van je marktpenetratie zodat je je al kan afzetten tov je concurrenten.
 • De concurrentie: Het is belangrijk om te weten wie je concurrenten zijn en wat zij te bieden hebben. Zo kun je beter begrijpen hoe je je kunt onderscheiden en wat de sterktes en zwaktes zijn van jouw bedrijf ten opzichte van de concurrenten. Deze gevoelige informatie is onder meer cruciaal bij het opstellen van je bedrijfsstrategie en marketingaanpak.
 • De behoeften van de klanten: Het is belangrijk om te weten wat de behoeften en wensen van de klanten zijn, zodat je hierop kunt inspelen en ervoor kunt zorgen dat je aanbod aansluit bij wat de klanten willen. Het gebruik van je doelgroepdefinities (DGD’s) is hierbij uiteraard fundamenteel, anders is de koppeling tussen klant en product/dienst irrelevant.
 • De markttrends: Het is belangrijk om te weten wat de markttrends zijn, zodat je kunt inspelen op veranderende behoeften en vraag en kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Maak hierbij gebruik van relevante cijfers en gegevens. Zoek naar betrouwbare bronnen van informatie, zoals andere marktonderzoeken, brancheverenigingen en overheidsinstanties.
 • De marktomgeving: Het is belangrijk om te weten wat de marktomgeving is, zoals de economische omstandigheden, de wet- en regelgeving en de demografische kenmerken van de klanten.
Wat zijn de belangrijkste elementen in een businessplan en waarom?
 • Executive Summary: Dit is een samenvatting van het hele businessplan en is bedoeld om de lezers (directie, aandeelhouders, investeerders of leners) te overtuigen om verder te lezen.
 • Company Description (Omschrijving bedrijf): In dit hoofdstuk beschrijf je het bedrijf, zoals wat het doet, wie er werken en hoe het is opgezet. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk feitelijk gebruikte documenten zoals het organigram, enkele cruciale functiefiches, het bedrijfsproces (op het hoogste niveau) ofte Sales-Cash Flow alsook andere documenten die de interne werking van je organisatie beschrijven.
 • Market Analysis: In dit hoofdstuk beschrijf je de markt waarin het bedrijf opereert, zoals de grootte van de markt, de concurrenten en de behoeften van de klanten. Zo je kan, probeer je (huidige en toekomstige) marktpenetratie mee te geven: dit geeft een blik op de haalbaarheid.
 • Product of dienst: In dit hoofdstuk beschrijf je wat het bedrijf te bieden heeft, zoals het product of de dienst en hoe het zich onderscheidt van de concurrenten. USP’s en CA’s (competitive advantages) zijn makkelijke kapstokken als start hiervoor.
 • Marketing& Sales: In dit hoofdstuk beschrijf je hoe je het product of de dienst gaat verkopen en aan wie. Vergeet hier zeker niet je doelgroepen reeds op te delen en om te zetten in DGD’s (Doelgroepdefinities). Je kunt ook een marketingplan opstellen en laten zien hoe je de klanten gaat bereiken en met welke vooropgestelde succesratio.
 • Financieel Plan: In dit hoofdstuk beschrijf je hoe het bedrijf geld zal verdienen en hoe de financiële situatie zal zijn in de toekomst. Dit kan onder meer een prognose van de inkomsten en uitgaven, een balans en een kasstroomoverzicht bevatten. Laat je hierbij bijstaan door je accountant: zij zijn immers dé experten bij uitstek om een vertaling te maken van je business plan naar realistische boekhoudkundige cijfers en kunnen je (ook bij onderhandelingen) bijstaan met meer fiscaal-technische uitleg.
Welke elementen in mijn bedrijf zijn belangrijk om investeerders te kunnen overtuigen?
 • Een duidelijk en doeltreffend businessplan: Een goed businessplan is een belangrijk hulpmiddel om investeerders te overtuigen. Het laat zien wat het bedrijf doet, wat de doelen zijn, hoe het geld zal worden gebruikt en hoe het bedrijf haar toekomstige targets gaat halen. Het gaat om gestoffeerde en gefundeerde inhoud die begrijpelijk leesbaar, zonder interpretaties én realistisch toetsbaar zijn.
 • Een gedetailleerd financieel plan: Investeerders willen weten hoe het bedrijf geld zal verdienen en hoe de financiële situatie zal zijn in de toekomst. Het is daarom belangrijk om een gedetailleerd financieel plan te hebben dat laat zien hoe het bedrijf winstgevend kan worden en hoe het financiële risico's kan beperken. Eens je je business plan hebt, is je accountant dé persoon die je hiermee kan helpen. Zij kunnen immers het best de vertaling maken naar de boekhoudkundige realiteit van je business plan en zijn meestal op de hoogte van de impact van bepaalde cijfers op de (toekomstige) waardering van je bedrijf. Hun advies daarin is dus cruciaal.
 • Een sterkmanagementteam: Investeerders willen zien dat het bedrijf wordt geleid dooreen competent en bekwaam managementteam. Ze willen weten dat het team de vaardigheden en ervaring heeft om het bedrijf te laten slagen. Zorg er dan ook voor dat deze mensen duidelijk op lange termijn gebonden én gemotiveerd zijn binnen de organisatie. Er is weinig dat meer twijfel zaait dan onzekerheid op het vlak van continuïteit in de leiding.
 • Een uniek product of dienst: Investeerders willen weten dat het bedrijf iets uniekste bieden heeft, dat het zich kan onderscheiden van de concurrentie en dat het een vraag heeft op de markt. Zorg daarom dat je USP’s goed gedocumenteerd zijnen dat je bewijslast hebt dat ze er ook écht zijn.
 • Een goed begrip van de markt: Investeerders willen weten dat het bedrijf de markt goed begrijpt en weet hoe het zich hierin kan onderscheiden. Ze willen weten wat de behoeften van de klanten zijn en hoe het bedrijf hierop kan inspelen. Een duidelijke en leesbare documentatie hiervan is noodzakelijk.
Waarom is “meten is weten” voor een KMO nuttig?
 • Het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsresultaten: Door gebruik te maken van BI-tools, kun je inzicht krijgen in hoe het bedrijf presteert en wat de belangrijkste drijvende krachten hiervan zijn. Zo kun je beter begrijpen wat er goed gaat en wat beter kan. Het gaat dus niet enkel om de puur boekhoudkundige cijfers, maar ook om operationele aspecten, administratie, duurtijden, klanttevredenheid, online-metingen, concurrentiële informatie, …
 • Het beter maken van beslissingen: Door gebruik te maken van BI, kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen. Zo kun je bijvoorbeeld beter zien wat de impact zal zijn van bepaalde beslissingen op de bedrijfsresultaten. In enquête onderbedrijfsleiders kwam naar voor dat maar liefst 90% sneller tot een beslissing kwam dankzij een duidelijke, inzichtelijke rapportering.
 • Het verminderen van risico's: Door gebruik te maken van BI, kun je beter begrijpen wat de risico's zijn van bepaalde beslissingen en hoe je deze kunt beperken. Zo kun je beter omgaan met onzekerheid en risico’s en met meer kennis van zaken vooruitgaan.
 • Het verhogen van de productiviteit: Door BI te gebruiken, kun je beter zien waar tijd en middelen worden besteed en hoe deze efficiënter kunnen worden gebruikt. Zo kun je de productiviteit verhogen door o.m. proces-optimalisatie.
 • Het verhogen van de klanttevredenheid: Door BI te gebruiken, kun je beter zien wat klanten willen en hoe je hun behoeften beter kunt aanvullen. Zo kun je de klanttevredenheid verhogen. Dit kan je doen door klantenbevragingen (éénmalig of continu), website-analytics, social media-cijfers, …
Waarom zou ik doelen stellen voor mijn bedrijf? Het loopt immers als jaren goed zoals het loopt.
 • Om focus te behouden: Door doelen te stellen, kun je je beter focussen op wat belangrijk is voor het bedrijf en wat nodig is om je doelen te behalen. Zo kun je gerichter werken en je energie en middelen beter gebruiken. Zorg ervoor dat je deze doelen ook intern duidelijk communiceert; je wilt de focus immers in alle lagen van de organisatie hebben.
 • Om te meten of je vooruitgang maakt: Door doelen te stellen, kun je beter meten of je vooruitgang maakt. Zo kun je zien wat werkt en wat niet en wat je kunt veranderen om beter te presteren. Bekijk hier wat een KPI-dashboard voor jou kan betekenen: (te) vaak worden deze teruggebracht tot boekhoudkundige cijfers, terwijl er zo veel meer te meten valt dat impacterende en strategische informatie kan aanreiken om zo je doelen met meer zekerheid en versneld te bereiken.
 • Om motivatie te behouden: Doelen kunnen helpen om motivatie te behouden, omdat ze je latenzien wat je wilt bereiken en wat je hebt bereikt. Zo kun je blijven werken aan het realiseren van je doelen; dit valt voor een groot deel samen met focus en communicatie.
 • Om beter te kunnen plannen: Door doelen te stellen, kun je beter plannen wat je wilt doen en wat hiervoor nodig is. Zo kun je ervoor zorgen dat je op tijd klaar bent met alles wat je moet doen. Vergeet hier niet de regels van een goede planning te volgen!
 • Om beter te kunnen anticiperen op veranderingen: Door vooruit te kijken en doelen testellen, kun je beter anticiperen op veranderingen die op je af komen. Je verplicht jezelf naar de weg, het pad naar je doelen te kijken en zo kun je beter voorbereid zijn op wat er komen gaat.
Welke voordelen heeft het maken van een planning voor de organisatie van mijn bedrijf?
 • Het stellen van doelen: Door een planning te maken, kun je duidelijke doelenstellen voor wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt bereiken. Zo kun je gerichter werken aan het realiseren van je doelen. Best is deze onder te verdelen in kleine blokken die behapbaar zijn. Zo realiseer je frequent een deel-objectief én motiveer je je omgeving verder in de andere doelstellingen.
 • Het beter plannen van taken: Door een planning te maken, kun je beter plannen wat je wilt doen en wat hiervoor nodig is. Dit ook geeft inzichten op voorhand van wat er kan mislopen, nog moet voorbereid/besteld worden en zorgt er op deze manier voor dat alles op tijd klaar is. Zorg ervoor dat iedereen binnen je organisatie hier deel van uitmaakt en haar/zijn verantwoordelijk binnen deze taken kan opnemen.
 • Het verminderen van stress: Als je weet wat er op de agenda staat en wat je moet doen, kan dit helpen om stress te verminderen. Zo kun je beter omgaan met werkdruk en je werk beterplannen. Dit helpt niet alleen jezelf als bedrijfsleider, maar ook al je medewerkers die ook de vooruitgang zien en voelen. Als bonus verhoogt dit ook de personeelsretentie.
 • Het beter communiceren met anderen: Door een planning te maken, kun je beter communiceren met anderen over wat je aan het doen bent en wat je volgende stappen zijn. Zo kun je beter samenwerken en afstemmen met anderen. Het is dan ook aangewezen hiervoor een centrale plek te gebruiken die door de relevante mensen toegankelijk is. Opgelet: er zijn veel tools beschikbaar à zorg dat je juiste kiest, niet de “mooiste” of aantrekkelijkste. Integratie met je IT-werkomgeving staat daarin ook prioritair.
 • Het beter anticiperen op veranderingen: Door een planning te maken, kun je beter vooruit kijken en anticiperen op veranderingen die op je af komen. Zo kun je beter voorbereid zijn op wat er komen gaat. Dit is niet enkel zo aan het begin van de invoeren van een planning, maar ook tijdens de uitvoering ervan: je creëert immers “lessons learned” die ervoor zorgen dat je de volgende periode al met meer kennis van zaken kan bijsturen.
Hoe kan ik als ondernemer ontstresst worden binnen mijn organisatie?
 • Het maken van een planning: Dooreen planning te maken, kun je beter zien wat er op de agenda staat en wat je moet doen. Zo kun je beter prioriteiten stellen en tijd efficiënt gebruiken. Gebruik mijlpalen om te zien dat er feitelijke vooruitgang is en hou die planning ook niet enkel voor jezelf: betrek anderen hierin en laat hen hier ook verantwoordelijkheid in opnemen.
 • Het vragen om hulp: Als je het gevoel hebt dat je te veel werk hebt of dat je het niet aan kunt, is het belangrijk om hulp te vragen. Zo kun je de werkdruk verminderen en de stress verminderen. Het inzetten van bedrijfsbegeleiding om je bij te staan in de opbouw van een aanpak is een goede zet. Praten werkt…
 • Het nemen van pauzes: Het is belangrijk om regelmatig pauzes te nemen om te ontspannen en te herstellen. Zo kun je mentaal en fysiek beter in staat zijn om met stress om te gaan. Het is typisch voor ons, ondernemers, om maar te blijven doorgaan. Toch moeten we onszelf de tijd gunnen om de batterijen weer op te laten, wat afstand te nemen en strategisch rustig te kunnen nadenken.
 • Het vragen om feedback: Door te vragen om feedback van anderen, kun je beter begrijpen wat er goed gaat en wat beter kan. Je kan dit zowel intern als extern doen. Je klanten en leverancierszijn, mits je het goed en doordacht aanpakt, een immense bron van informatie!
Hoe kan een KMO snel en makkelijk zijn productiviteit verhogen?
 • Het optimaliseren van processen: Door processen te optimaliseren, kun je ervoor zorgen dat ze efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Opnieuw is meten hier belangrijk: voer operationele KPI’s in en meet deze op een continue basis. Let op dat je niet aan procesoptimalisatie of organisatie verbetering doet in het oneindige: op een bepaald moment is het “goed genoeg” en staat het werk om verder te verbeteren niet meer in balans met de verkregen “winst”.
 • Het automatiseren van bepaalde taken: Door bepaalde taken te automatiseren, kun je tijd besparen en de productiviteitverhogen. Laat je hier begeleiden door iemand die een brug kan slaan tussen watje nodig hebt (functioneel) en wat de IT-technische realiteit is. Opgelet voorde verkopers van ‘tools’: vaak lossen deze “one-size fits all”-tools niet écht op wat je nodig hebt en/of zorgen ze zelfs voor meer werk (en frustraties op de werkvloer).
 • Het inzetten van technologie: Buitensoftware voor je organisatie, bestaat er een keur van mogelijkheden die ook fysiek ondersteuning kunnen bieden. Denk hier maar aan machinepark-verbeteringen, nieuwe technologieën (bvb Artificiële Intelligentie) of slimme toestellen. Laatje hier bijstaan door experten die effectief weten wat er beweegt zodat je zeker bent van de toepasbaarheid (en het effectieve nut) van een oplossing.
 • Het aanpassen van de werkomgeving: Door de werkomgeving aan te passen, zoals het verbeteren van het licht of het verminderen van afleiding, kun je de productiviteit verhogen. Het is aangewezen in deze om je medewerkers mee te nemen in dit verhaal door een kleine enquête; zij kunnen soms kleine veranderingen aanreiken waar je nog niet aan had gedacht, maar die voor hen een immens toegevoegde waarde hebben.
 • Het aanbieden van training: Door het aanbieden van training aan het personeel, kun je ervoor zorgen dat ze beter in staat zijn om hun werk te doen en de productiviteit te verhogen. Zorg er wel voor dat je dit doet binnen het kader van een weldoordacht competentiemanagement. Zo heeft het bvb geen nut op een boekhouder op cursus “bananenverkoop” testuren 😉
Waarom zou ik me voor mijn bedrijf laten bijstaan in het nemen van beslissingen?
 • Het krijgen van een andere kijk op de situatie: Als ondernemer ben je vaak betrokken bij je bedrijf en kan het moeilijk zijn om objectief naar de situatie te kijken. Door hulp te vragen van iemand die van buitenaf komt, kun je een andere kijk krijgen op de situatie en wellicht nieuwe ideeën opdoen. Iemand van buitenaf heeft immers het voordeel van jouw historiek niet mee te dragen. Een verse, maagdelijke blik zeg maar.
 • Het verkrijgen van expertise: Als je hulp vraagt van iemand met specifieke kennis of expertise, kan dit je helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Je kan immers niet van alles volledig op de hoogte zijn. Als leidinggevende neem je best strategische beslissingen, gebaseerd op expertise die extern (maar met kennis van zaken én met kennis van je organisatie) kan aangeleverd worden. Opgelet hier dat je duidelijk een “scope” bepaalt alvorens je expertise opvraagt. Vaak gebeurt het dat het originele doel uit het oog verloren wordt.
 • Het verminderen van stress: Het nemen van belangrijke beslissingen kan stress veroorzaken. Door hulp te vragen, kun je dit deel van de belasting verminderen en de stress verminderen.
 • Het verhogen van de kans op succes: Door hulp te vragen bij het nemen van beslissingen, kun je de kans op succesverhogen door te profiteren van de kennis en ervaring van anderen. Dit succes straalt uit, en zorgt op die manier ook voor bvb personeelsretentie, betere perceptie (en behoud) van je klanten en rust binnen het bedrijf.
 • Het besparen van tijd: Door hulp te vragen bij het nemen van beslissingen, kun je tijd besparen door niet alles alleen te hoeven doen en te kunnen profiteren van het werk van anderen.
Waarom is het nuttig voor een KMO om processen te optimaliseren?
 • Het verhogen van de productiviteit: Door processen te optimaliseren, kun je ervoor zorgen dat ze efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een verhoging van de productiviteit van het bedrijf. Hierbij is opvolging en bijsturing tijdens de invoering van de optimalisatie van de processen en de organisatie fundamenteel.
 • Het verminderen van fouten: Door het optimaliseren van processen kun je ervoor zorgen dat er minder fouten worden gemaakt, wat kan leiden tot een betere kwaliteit van het werk en minder klachten van klanten. Fouten (of incidenten) meetbaar maken en eventueel binnen het kader van Change Management of Operational excellence opvolgen en verbeteren kan je ook deel laten uitmaken van je procesoptimalisatie.
 • Het verlagen van kosten: Door processen efficiënter te maken, kun je ook kosten besparen. Bijvoorbeeld door minder tijd te besteden aan bepaalde taken of door het gebruik van efficiëntere technologie, maar evengoed door het in vraag stellen van langdurige leverancier-relaties en aangekochte goederen of diensten.
 • Het verminderen van stress: Als processen efficiënter verlopen, kan dit leiden tot een vermindering van stress en werkdruk voor het personeel én voor jezelf als ondernemer. Dit geeft meestal ook extra ademruimte voor strategisch denken en handelen.
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid: Door processen te optimaliseren kun je ook de klanttevredenheid verhogen, door bijvoorbeeld sneller te kunnen leveren of beter te kunnen reageren op klachten. Het voeren van een klanten-enquête voor je aan dit verbeterproces start, geeft je een baseline aan waar je later kan aan aftoetsen of je wel degelijk verbetering hebt gerealiseerd.
Waarom zou ik een (toekomst)plan maken voor mijn bedrijf?
 • Om doelen te stellen: Een toekomstplan kan helpen om duidelijke doelen te stellen voor je bedrijf en om te bepalen wat je wilt bereiken. Zo kun je gerichter werken aan het realiseren van je doelen. Vergeet ook niet deze doelen meetbaar te maken; zo zorg je voor inzicht in de vooruitgang van je organisatie.
 • Om focus te behouden: Als je een toekomstplan hebt, kun je je beterfocussen op wat belangrijk is voor het bedrijf en wat nodig is om je doelen te behalen. Zo kunnen we als ondernemer soms het kaf niet meer van het koren scheiden. Het opstellen van (goed doordachte) prioriteiten zijn hierin cruciaal.
 • Om beter te kunnen plannen: Door een toekomstplan te maken, kun je beter plannen wat je in de toekomst wilt doen en wat hiervoor nodig is. Zo kun je ervoor zorgen dat je op tijd klaar bent met alles wat je moet doen. Mijlpalen als “tussenstops” geven enerzijds vertrouwen in het gekozen pad en kunnen tegelijkertijd ook inzichten verschaffen naar de volgende fases.
 • Om beter te kunnen anticiperen: Door vooruit te kijken en na te denken over wat er in de toekomst kan gebeuren, kun je beter anticiperen op veranderingen en mogelijke uitdagingen. Zo kun je ervoor zorgen dat je bedrijf beter voorbereid is op wat er komen gaat. Het is aan te raden een lijst op te maken met daarin de mogelijke valkuilen en hoe je daarop zou reageren.
 • Om investeerders te overtuigen: Als je op zoek bent naar investeerders of een lening wilt aanvragen, kan het nuttig zijn om een toekomstplan te hebben. Dit geeft aan dat je nagedacht hebt over de toekomst van het bedrijf en dat je weet wat je wilt bereiken. Het verhoogt niet alleen je “sérieux” naar je investeerders toe, het doet je ook nadenken over bepaalde zaken die je misschien tot op heden over het hoofd hebt gezien. Het verhoogt dus merkelijk je kansen om (sneller) een investeerder mee aan boord te krijgen.
Kan business coaching (bedrijfsbegeleiding) me écht helpen? De 5 meest aangehaalde voordelen
 • Het opstellen van een plan: een bedrijfsbegeleider kan helpen om een plan op testellen voor o.m. de toekomst van het bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met de doelen en middelen van het bedrijf. Zo heb je een kapstok waar je steeds kan op terugvallen.
 • Het optimaliseren van processen: bedrijfsbegeleiders kunnen helpen om de processen binnen het bedrijf te optimaliseren, zodat ze efficiënter en effectiever worden uitgevoerd, steeds met jouw doelstelling voorop.
 • Het bieden van ondersteuning bij het nemen van beslissingen: bedrijfsbegeleiderskunnen ondernemers helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen, door te adviseren en te begeleiden bij het maken van keuzes. Zo kan het zijn dat je bevestiging zoekt van een buikgevoel, en dat dit bevestigd of ontkend wordt door externe expertise.
 • Het verhogen van productiviteit: Door het optimaliseren van processen, HR, flows, de basisorganisatie, (interne) communicatie en het bieden van ondersteuning bij het nemen van beslissingen, kan bedrijfsbegeleiding bijdragen aan een verhoging van de productiviteit van het bedrijf. Ook hier is “meten is weten” van toepassing, zodat je de vooruitgang ook mee kan opvolgen.
 • Het verminderen van stress: Door in te zetten op voorgaande elementen, verbeter je niet enkel je organisatie, maar krijg je ook meer inzicht om doordachte beslissingen te nemen én is er een verminderde werkdruk die jou tijd geeft om strategisch te denken en te handelen.
logo 365 business coaching
365° Business Coaching
is een onderdeel van

Thenable bv
Z.3 Doornveld Unit 9 163.01.02
B-1731 Zellik
© 2023 Thenable bv - Alle rechten voorbehouden
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Thenable BV. Het is niet toegestaan om de teksten op deze website te kopiëren, te verspreiden of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thenable BV.